Posts

canada jobs 2020

Image
കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പച്ച മണലിൽ ചാറ്റൽ മഴ അടിച്ചപ്പോഴാണ് ഗ്രാമത്തിന്റെ നൈർമല്യം തുളുമ്പുന്ന ആ മണം മൂക്കിൽ അരിച്ചു കയറിയത്.
സിമന്റ് മണമുള്ള ഈ മെട്രോ സിറ്റിയിൽ നിന്നു ഗ്രാമത്തിന്റെ  ഓർമകളിലേക്ക് ഒരു കൊള്ളിയാൻ പോലെയായിരുന്നു ആ മണം എന്നെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത്.
പള്ളിയിലെ സുബഹി ബാങ്ക് വിളിയോട് കൂടിയും അമ്പലത്തിലെ സുപ്രഭാതതോടൊപ്പം കേട്ടുണരുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ തെയ്യങ്ങളുടെ നാടായ മൗക്കോട് ഗ്രാമം.
മുസ്ലിം പള്ളിയിലേക്ക് കാവിൽ നിന്നും തെയ്യം കയറിപ്പോകുന്ന ഗ്രാമം അത് കേരളത്തിൽ എന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ മാത്രമാണ്  എന്നതിൽ തെല്ലു ഗർവുകൂടി എനിക്ക് ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു.

വീടിന്റ പുറകിലുള്ള പ്ലാവിൻ ചുവട്ടിൽ നിന്നും മണ്ണിര കിളച്ചെടുത്തു വളഞ്ഞും പുളഞ്ഞും ഗ്രാമത്തിന്റെ ഇടനെഞ്ചിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴയിൽ മീൻപിടിച്ചൊരു കുട്ടിക്കാലം,
സ്വാമികുന്നിൽ വിരിയുന്ന കാക്കപ്പൂവും തുമ്പപ്പൂവും വട്ടയില കുമ്പിളിൽ കൂട്ടുകാരൊത്തു പറിച്ചു നടന്നൊരു ഓണക്കാലം, ബീഡിപടക്കം പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ട് പുലര്ച്ചക്കു കാവിലേക്കു വിഷുക്കണി കാണാൻ പോയ വിഷുക്കാലം..എന്റെ ഗ്രാമത്തിന്റെ നൈർമ്മല്യമുള്ള ഈ ഓർമ്മകൾ ഇന്നും തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത ഒരു നിധിയായി മനസിന്റെ ഏതോ കോണി…

SINGAPORE JOB

Image
You are responsible for the accounts as well. Accounting, Diploma or Degree in Finance and a minimum of 4 years of full-puppy-digit account noting and experienced, have good communication and personal skills and experience from the construction industry and the ability to cope with a positive attitude and a faster system, Oracle environments can start the job immediately, or a short bus many in the region A famous Look forward to joining an organization that has a great working environment and plenty of learning opportunities. Located on the west side and providing transportation. Reporting to the Finance Manager, you will be in charge of customer billing, confirm sales collection, and reconcile sales reports. You will create old age reports and help with bank reconciliation. While working with other departments,

You will ensure that all relevant documents are submitted and processed in a timely manner. You will also support month-end closing, reporting, and fixed assets. To succeed …

QATAR JOB 2020

Image
job in Qatar petroleum for all nationalities and all qualification people you read this all details and check vacancies then apply now Qatar is most financial country in the world age limit 18- 45 Will do He will attend all meetings and coordination meetings required for F&G / Fire Alarm Operations and will review the Work Scope with the Company Representative and Planning Department as per work schedule requirements. - He will contact and support the Root Cause Failure Analysis investigation and follow-up RCFA recommendation on any F&G / fire alarm activity.
He holds regular weekly / monthly coordination meetings with company representatives, reviews job performance by completing/completing job planning/material status/manpower status and status update status, looking at the plan and reporting monthly. - He will coordinate the filling of all forms and requests required for F&G / Fire Alarm Operations


Electrical, Instrumentation, Valve Overhauling, etc. The key to our gro…

QATAR JOBS 2020

നൽകിയിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് സേവനങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുക, നൽകിയ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് സേവനങ്ങൾ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സേവന ദാതാവ്, മത്സരാധിഷ്ഠിത കരാറുകാരൻ എന്നീ നിലകളിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രതിച്ഛായ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. - ക്ലയന്റ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഓരോ പ്രോജക്റ്റിനും / ജോലിക്കും വേണ്ടിയുള്ള ജോലിയുടെ വ്യാപ്തി അവലോകനം ചെയ്യുക, പരിശോധിക്കുക, വ്യക്തമാക്കുക, വ്യാഖ്യാനിക്കുക, വികസിപ്പിക്കുക. - ക്ലയന്റുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉദ്ധരണികൾ തയ്യാറാക്കുക, ഉദ്ധരണികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ജോലി സാധ്യത കണക്കാക്കുന്നതിന് സൈറ്റുകൾ / പാത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക, സാങ്കേതിക ടെണ്ടർ സവിശേഷത തയ്യാറാക്കുക, മാനേജർക്ക് കൈമാറുക - എസ്റ്റിമേറ്റും ഇൻവോയ്സിംഗും. - നൽകിയിരിക്കുന്ന ജോലി കണക്കാക്കിയ സമയപരിധിയും ബജറ്റ് ചെലവും പദ്ധതിയും ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുക. - മെറ്റീരിയലുകൾക്കും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് / സബ് കോൺ‌ട്രാക്ടർ ജോലികൾക്കുമായി ചെലവ് / എസ്റ്റിമേറ്റ് തേടുക. - സന്ദർശിക്കുക - വർക്ക് ഫോളോ അപ്പിനായി ബോർഡ് ഷിപ്പ് / വർക്ക് സൈറ്റ്, അധിക ഉദ്ധരണികൾ / ഇൻവോയ്സിംഗ് എന്നിവ ദിവസേന തയ്യാറാക്കൽ. - പ്രധാന പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായി ക്ലയന്റിന…

CANADA JOB

We have been doing this for many years with a customized quality manpower resource solution. We have our own offices in New Delhi and branch offices in Kochi, Chennai and Punjab. It is managed by highly qualified professional manpower specialist consultants with many years of training and experience in India and abroad. Skills, skills, knowledge and positive experience
Modern grinding machines are computer numerically controlled (or CNC) and must be programmed. With a Bachelor of Science degree in Computer Science, Information System, Inc., RS International continues to expand its resources in the 1990s with an emphasis on quality human capital. Management Value. To our wide range of industry and service sector clients


By a unique combination of, and r. The MistyLook Theme. International can provide manpower services ranging from consulting to turn-key project implementation and operation. The company identifies and maintains the needs of its specialist staff of clients in various in…